فن آوران اطلاعات آسام | Asam Information Technology

خانه شبکه های انتقال داده، برق و صوت

شبکه های کامپیوتری زیرساخت لازم برای استفاده از منابع فیزیکی و منطقی را در یک سازمان فراهم می نمایند. بدیهی است شبکه های کامپیوتری می بایست با توجه به شرایط و سیاست های هر سازمان، طراحی و در ادامه پیاده سازی گردند. همانطور که شبکه ها شریان حیاتی کلیه سیستم های پردازش اطلاعات را تشکیل می دهند، در عین حال پیاده سازی آنها مستلزم زیر ساخت های مناسب و کارآمدی می باشد.

خدمات شرکت آسام در زمینه راه اندازی انواع شبکه های کامپیوتری، کلیه مراحل پروژه، شامل امکان سنجی، ارائه طرح تا اجرا و نظارت بر اجرای بخش های مختلف شبکه را شامل گشته و بهینه سازی پروژه های درحال اجرا یا اجرا شده را نیز در بر می گیرد .در ذیل به برخی از زمینه های مشاوره، ارائه راهکار و خدمات و سرویس های این مجموعه در حوزه شبکه های انتقال داده، برق و صوت اشاره شده است :

  • طراحی، اجرای زیرساخت، کابل‌کشی ساخت‌یافته و آماده‌سازی بستر جهت نصب تجهیزات فعال شبکه بر اساس استاندارهای TIA 942 / 568 / BICSI
  • ارائه مشاوره، طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی شبکه‌های محلی LAN و Campus LAN بر روی واسطه‌های مختلف مسی، فیبر نوری و وایرلس
  • مشاوره، طراحی، پیاده‌سازی و اجرای شبکه‌های گسترده (MAN, WAN) در مقیاس‌های مختلف
  • مشاوره، طراحی و پیاده‌سازی مراکز کنترل عملیات شبکه NOC (Network Operations Center)
  • ارائه مشاوره، طراحی، اجرا و پشتیبانی در سیستم‌های انتقال صوت بر روی بستر IP (VOIP) و مراکز تلفنی (Call Center)
  • ارائه مشاوره، اجرا و پشتیبانی کلیه خدمات و سرویس‌های مدیریتی و شبکه ای در سطح سیستم عامل
  • ارائه مشاوره، پیاده سازی و پشتیبانی کلیه سیستم های مدیریت، مانیتورینگ و کنترل تجهیزات شبکه
  • مشاوره، طراحی، پیاده‌سازی سیستم‌های نظارت تصویری