آسام

خانه شرکاء تجاری (همکاران)

شرکت bit developer ارمنستان

ثمین رایانه پویان

نو اندیشان ارتباط امن رسیس

داده پردازان نوین مشیز

چتر نیلی

توسعه فاوا هونام