فن آوران اطلاعات آسام | Asam Information Technology

خانه مراکز داده

مراکز داده نقشی اساسی در ساماندهی و متمرکز نمودن منابع وظرفیت های محاسباتی یک سازمان جهت یکپارچه سازی تجهیزات، اطلاعات و برنامه های کاربردی حساس در فضایی کاملاً مطمئن و دارای قابلیت گسترش دارند.

اطلاعات ایجاد یک مرکز داده به برنامه ریزی بسیار دقیق و گسترده نیاز دارد و اهداف مورد نظر از طراحی آن باید به وضوح تعریف شده باشند تا نیل به آن اهداف امکان پذیر شود و همچنین تمامی استانداردها در قسمت‌های مختلف باید در نظر گرفته شوند. بر این اساس این مجموعه سرویس‌های زیر را ارائه می نماید :

• مشاوره در حوزه امکان‌سنجی مراکز داده (شامل شناسایی وضعیت موجود، تهیه برنامه مدیریت پروژه، تهیه ساختار سازمانی اجرای پروژه، شناسایی اهداف، نیازها و محدودیت‌های تجاری، شناسایی محدودیت‌های فنی، بررسی زیرساخت‌های ارتباطی و مراکز خدماتی، مطالعات تطبیقی، مطالعه استانداردهای مراکز داده، تحلیل و ارزیابی فنی)

• طراحی، اجرا و نگهداری زیر ساخت فیزیکی مراکز داده مطابق با مختصات استاندارد های BICSI و TIA 942 در سطوح 4 گانه (4-1 Tier) (شامل مقاوم ‌سازی بنا و مقاومت در برابر زلزله، سیستم های تهویه هوا، سیستم اطفاء حریق، درب های ضد حریق و ضد انفجار، دوربین ‌های کنترلی، سیستم‌ های کنترل تردد، سیستم روشنایی، سیستم خنک کننده، سیستم برق شهری، UPS و ژنراتور، چاه ارت و … )

• سرویس های مرکز داده

  • مشاوره، طراحی و پیاده سازی زیرساخت های مجازی سازی با Hyper Visor های شناخته شده نظیر VMWare، Citrix، KVM، XEN و Proxmox
  • طراحی و پیاده سازیVDI و VDA
  • طراحی و پیاده سازی بسترهای vApp نظیر Citrixو Xenapp
  • ﻣﺸﺎوره، ﻃﺮاﺣﯽ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و پیاده سازی راهکار های راﯾﺎﻧﺶ اﺑﺮي (Cloud Computing) در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﻄﻮح ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ IaaS, PaaS, SaaS) NIST) راهکار های پیشتیبان گیری و آرشیو سازی اطلاعات
  • راهکار های جامع مانیتورینگ مراکز داده
  • استقرار سرویس های مرکز داده ای بر روی سیستم عامل های مختلف